8 studija o E-cigareti za koje trebate znati

Postoje brojne studije o E-cigaretama koje potvrđuju njihovu kvalitetu. U nastavku donosimo neke od najvažnijih.

01. 05. 2017.

studije

8. FDA analiza

Analiza koju je proveo FDA (američka agencija za hranu i lijekove), bazirala se na dva branda E-cigareta i analizirala sadržaj punjenja, a ne izdahnutu paru i pronašla dietilen glikol i nitrozamine specifične za duhan. Službeno priopćenje za tisak nije spomenulo da su koncentracije tih spojeva 1400 puta manje od onih pronađenih u klasičnoj cigareti, i da su u sličnim nivoima koji se nalaze u proizvodima koje je ova agencija odobrila. Dietil glikol nije pronađen niti u jednom naknadnom istraživanju, što pokazuje da je bila riječ o izoliranom slučaju.

7. Razine kancerogenih i toksičnih spojeva

Studija iz 2012. godine analizirala je 12 brandova E-cigarete u potrazi za kancerogenim spojevima koji se nalaze u duhanskom dimu i otkrila da su količine od 9 do 450 puta manje. Ova je studija išla dublje od prethodne i pokazala velik potencijal u smanjivanju štete korištenja u odnosu na duhansku cigaretu.

6. Bez utjecaja na funkciju srca

Ova studija iz 2012. godine proučavala je utjecaj E-cigarete na srčane funkcije korisnika. Koronarne bolesti srca su odgovorne za 40% smrti kod pušaća te je studija dokazala da duhanske cigarete imaju specifičan udar na funkciju srca, dok se kod E-cigareta ta funkcija nije mijenjala. Studija se bazirala na lijevoj klijetki koja dobiva krv bogatu kisikom, i niti jedan od 4 markera nije pokazao problem, u usporedbi sa sva 4 kod duhanske cigarete.

5. E-cigareta protiv duhanske cigarete

Studija Zachary Kahna i profesora Michel Siegela u Dnevniku Javnog Zdravlja proučavala je brojne studije o sigurnosti E-cigareta i utvrdila da su E-cigarete nedvojbeno sigurnije od duhanskih. Također je drugačije izložila studiju FDA i zaključila da E-cigarete imaju potencijal za prestanak pušenja.

4. Pasivno pušenje

Studija iz 2012 godine usporedila je rizike pasivnog pušenja E-cigarete i duhanske cigarete. Utvrđeno je da je kod E-cigarete potencijal za pasivno pušenje zanemariv, kao i da ne postoji dodatni dim dok se cigareta ne koristi, što ih čini puno puno sigurnijim za ljude u blizini.

3. Prestanak pušenja

Činjenica da proizvođačima E-cigareta nije dopušteno govoriti da njihov proizvod može pomoći u prestanku pušenja može vas navesti na razmišljanje da nisu djelotvorne u tu svrhu. Jedno od istraživanja testiralo je ljude koji zapravo nisu željeli prestati pušiti. 55% sudionika je smanjilo pušenje za 50 posto ili prestalo u potpunosti, a cijela grupa je konzumirala 88% manje cigareta tijekom ove studije od 6 mjeseci.

2. Više prestanaka i bolje pamćenje

Istraživanje koje je proučavalo efekt E-cigarete na prestanak pušenja kod nasumično izabranih sudionika koji su koristili E-cigaretu sa i bez nikotina ili ju samo držali u ruci. Sudionici su ocijenili želju za pušenjem i simptome odvikavanja u tri stupnja. Korisnici E-cigarete su imali smanjenu želju za pušenjem. Zanimljivost u ovom istraživanju je da su sudionici koji su koristili nikotinsku E-cigaretu imali poboljšano pamćenje u odnosu na druge sudionike.

1. Zašto djeluju?

Ovo se istraživanje fokusiralo isključivo na činjenicu zašto su E-cigarete efektivne. Zaključak je bio da su uzorci ponašanja, društveni benefiti, element hobija, dojam osobnog identiteta i činjenica da korisnici mogu uživati u nikotinu bez duhana i štetnih sastojaka bili glavni elementi koji su pomagali u prestanku pušenja.