Prebacivanje na e-cigarete moglo bi pomoći pušačima sa srčanim bolestima

Istraživanje koje se provelo u periodu od mjesec dana između 114 pušača, pokazalo je da prebacivanjem na e-cigarete s običnih cigareta može smanjiti značajno rizik od srčanih udara i infakta.

18. 06. 2020.

Prebacivanje na e-cigarete bi moglo pomoći pušačima sa srčanim bolestima

Prema istraživanju British Heart Foundationa, pretanak pušenja je jedan od najvažnijih koraka u smanjenju rizika od srčanih bolesti. Nekoliko je štetnih tvari prisutnih u cigaretama, koje se mogu nataložiti u arterijama i dovesti do njihovog začepljenja i formiranja ugrušaka, što dovodi do srčanih udara i infarkta. Pušenje udvostručuje rizik od srčanih udara kod rizičnih skupina.

Zadnjih godina povećava se broj korisnika e-cigareta. Istraživanje koje se provelo u periodu od mjesec dana između 114 pušača, pokazalo je da prebacivanjem na e-cigarete s običnih cigareta može smanjiti značajno rizik od srčanih udara i infakta.

Ispitanicima je napravljena analiza krvnih žila na početku istraživanja, te ponovno nakon, Tim stručnjaka mjerio je „protokom posredovanu dilataciju“ krvnih žila. Rezultati su pokazali da su rezultati mjerenja kod nepušača 7.7, dok su kod pušača 5.5. Nakon što su se ispitanici prebacili na nikotinske e-cigarete s tradicionalnih cigareta, rezultati mjerenja nakon svega nekoliko tjedana pokazali su postotak od 6.7. Poboljšanje od 1% u mjerenjima protekom posredovane dilatacije znači smanjenje od čak 13% rizika od srčanih udara i infakrta.

https://www.news-medical.net/news/20191118/Switching-to-e-cigarettes-could-help-smokers-with-heart-disease.aspx