Virginia White istražuje sastav pare

Zbog polovičnih vijesti i informacija izvučenih iz konteksta koje prenose mediji, mnogi se sigurno pitaju što se nalazi u pari koju E-cigareta proizvodi.

02. 11. 2015.

vw_sastav_pare

U prošlim vijestima objavili smo popis sastojaka u E-tekućinama i došli do zaključka da nisu štetni. No, zbog polovičnih vijesti i informacija izvučenih iz konteksta koje prenose mediji, mnogi se sigurno pitaju što se nalazi u pari koju E-cigareta proizvodi. Kemijske reakcije, uslijed zagrijavanja tekućine unutar E-filtera, dovode do nastanka novih spojeva unutar pare. To ne znači da je para štetna, već samo da se sastoji od više spojeva nego sama tekućina.

Njemački znanstvenici analizirali su u komori od 8m3 emisiju loših hlapljivih organskih spojeva (VOC) iz pare E-cigarete. Paralelno su analizirali i duhansku cigaretu. Od 20 elemenata iz dima duhanske cigarete, samo ih je šest pronađeno u pari E-cigarete i to u značajno manjoj koncentraciji:

Maksimalno izmjereno (mg/m3) Maksimalna dopuštena izloženost Sigurnosna granica korištenja (mg/m3) Sigurnosna granica korištenja (%)
2-butanon 0,002 590 589,9980 99,998
Octena kiselina 0,014 25 24,9860 99,944
Aceton 0,025 2400 2399,9750 99,999
Izopren 0,01 100 99,9900 99,990
Formaldehidi 0,016 0,661 0,6450 97,579
acetaldehid 0,003 360 359,9970 99,999

Kao što tablica prikazuje, nivo koncentracije VOC spojeva daleko je ispod granice za sigurno korištenje, te je praktički marginalan. Za usporedbu, nivoi pronađeni u duhanskoj cigareti bili su 2.5 do 40 puta veći.

Uz ovo istraživanje, provjerili smo i istraživanje volativnih spojeva u sastavu pare u komori od 8m3. Također, provedeno je i istraživanje izdisanja u komoru od 10 litara kako bi se dobio točniji dojam što konzumenti E-cigarete zapravo udišu. Od devet kemikalija pronađenih u komori, pet ih se ne smatra štetnim za udisanje, dok je preostalih četiri imalo sigurnosnu granicu korištenja od preko 90%.

Maksimalno izmjereno (mg/m3) Maksimalna dopuštena izloženost Sigurnosna granica korištenja (mg/m3) Sigurnosna granica korištenja (%)
1,2-propandion (propilen glikol) 175 100
1,2,3-propantrion 0,477 5 4,5230 90,460
3-metilbutil-3-metilbutan 0,035 100
Diacetin 0,002 100
Triacetin 0,000999 100
Nikotin 0,007 0,5 0,4930 98,600
Formaldehid 0,001999 0,661 0,6590 99,698
Acetaldehid 0,000999 360 359,9990 100,000
Propanal 0,000999 100

Razine nikotina navedene u tablici nisu pronađene u ovoj testnoj komori, već u znatno manjoj staklenoj čaši i to u jako niskim nivoima. Prema istraživanju, pasivni pušač bi morao direktno udahnuti istu količinu pare koju pušač udahne kroz 300 dimova da bi dobio količinu nikotina koju sadrži jedna žvakaća guma za odvikavanje od pušenja.

Uz Virginia White bogati asortiman uživajte uz saznanje da Vaša izdahnuta para ne uzrokuje pasivno pušenje.