VW E-cigareta VS. duhanska cigareta

Pogledajte usporedni prikaz klasične duhanske i E-cigarete s najbitnijim razlikama.

02. 11. 2015.

vw_versus

Kako je E-cigareta postala sve popularnija u društvu, tako se uz nju vežu svakodnevna uspoređivanja sa duhanskom. Dobro je poznato kako se smije koristiti u svakom prostoru, no VW donosi i druge bitne prednosti. Usporedba VW E-cigarete sa duhanskom prikazana je u tablici.

VW E-cigareta Duhanska cigareta
Vrhunski užitak i zadovoljstvo Štetan užitak
Sadrži nikotin i aromu duhana Sadrži 7000 kemijskih supstanci
Ne sadrži ugljični monoksid, katran i arsen Sadrži ugljični monoksid, katran i arsen
Ne sadrži cijanid, benzen, amonijak Sadrži cijanid, benzen, amonijak
Dopušteno korištenje u svakom prostoru Zabranjeno pušenje u uredima, restoranima, trgovinama, vlakovima i autobusima
Bez pasivnih pušača Pasivni pušači
Bez neugodnog mirisa, zadaha i žutih prstiju Uzrokuje neugodan miris, zadah i žute prste
Bez pepela, opušaka i pepeljara Opušci po ulicama i livadama, potreba za pepeljarom
Bočica punjenja 10 ml – 20 kn 4 kutija cigareta (zadovoljavaju 10 ml) 80 kn

Iz priloženog je vidljivo kako je VW E-cigareta i više nego adekvatna zamjena duhanskoj cigareti. Postanite i Vi ponosan vlasnik VW E-cigarete koja donosi niz prednosti i užitka.