Zaštita privatnosti

Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici www.virginiawhite.eu

Osobni podatak. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na virginiawhite.eu kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama virginiawhite.eu koji bi vama mogli biti od interesa te kako bismo vas upoznali s našim proizvodima i uslugama, kao i s onima naših povezanih društava i partnera.

Podaci koje obrađujemo. Pristup web stranici virginiawhite.eu je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti web stranice virginiawhite.eu (npr. predbilježiti se za primanje obavijesti putem newslettera). Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Prilikom vaše registracije možemo obrađivati sljedeće osobne podatke: vaše korisničko ime, lozinku, ime i prezime, adresu elektroničke pošte). Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ukoliko to želite.

Imate se pravo usprotiviti primanju promotivnih e-poruka (newsletter, news alert…) na način da našem Uredništvu na adresu [email protected] dostavite obavijest s vašim zahtjevom ili da sami isključite tu funkcionalnost ukoliko vam je ponuđena u promotivnoj e-poruci.

Od osobnih podataka koje obavezno obrađujemo prilikom registracije i onih koje dobrovoljno unesete, ostalim korisnicima (i registriranim i neregistriranim) neće prilikom korištenja web stranice virginiawhite.eu biti vidljivi vaši podaci, kao ni ostali osobni podaci koje ste unijeli prilikom registracije. Svojom registracijom na web stranicu vigriniawhite.eu dajete izričitu privolu da se vaši osobni podaci koje ste unijeli obrađuju u svrhu i na način predviđen našim Pravilima zaštite privatnosti na web stranici virginiawhite.eu.

1. Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka

Virginia White poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.

Obrada osobnih podataka. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima portala ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Ankete i upitnici. Povremeno na našim stranicama provodimo ankete, istraživanja, upitnike i sl. Podatke koje prikupimo na taj način smatramo povjerljivima te ih koristimo isključivo za potrebe Virginie White. Isključivo sumarne rezultate takvih anketa i upitnika, odnosno istraživanja, možemo koristiti u svrhe odnosa s javnošću te ih podijeliti s vama na samoj web stranici virginiawhite.eu.

Poruke u elektroničkom obliku. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti trećoj strani, drugim zaposlenicima Virginie White ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.

2. Brisanje i vaš pristup osobnim podacima

Spremanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije spremat ćemo za vrijeme postojanja web stranice virginiawhite.eu, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite daljnje čuvanje vaših osobnih podatka.

Vaš pristup podacima. Vi ste ovlašteni izbrisati korisnički račun u svakom trenutku. Ujedno, ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da našem Uredništvu na adresu [email protected] dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

3. Podaci drugih osoba

Ovisno o sadržaju i funkcionalnosti koju koristite, možemo od vas zatražiti određene osobne podatke o drugoj osobi kako bi se ta funkcionalnost mogla ostvariti (npr. slanje elektroničkih razglednica, pri čemu ćete navesti ime i elektroničku adresu osobe kojoj istu šaljete). Te osobne podatke ne obrađujemo osim u onoj mjeri koja je potrebna da ostvarimo funkcionalnost koju koristite. Također, te osobne podatke nećemo davati na korištenje trećim osobama, osim kada se to zahtijeva temeljem zakona. Osobne podatke koje nam na ovaj način dostavite brisat ćemo čim se funkcionalnost koju ste koristili ostvari (npr. nakon što pošaljete elektroničku razglednicu).

4. Dostavljanje osobnih podataka drugim primateljima

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge web stranice virginiawhite.eu (npr. obnavljanje baze životopisa), smatramo da vašim pristajanjem na predmetni sadržaj, dajete privolu da vaše osobne podatke dostavljamo našim partnerima/povezanim društvima koji su neophodni za ostvarivanje te funkcionalnosti. Osigurat ćemo da naši partneri/povezana društva vaše osobne podatke obrađuju na način predviđen ovim Pravilima zaštite privatnosti na web stranici virginiawhite.eu.

5. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na web stranicama virginiawhite.eu pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od pravila web stranice virginiawhite.eu. U tom slučaju, kada svoje osobne podatke šaljete neposredno tim trećim stranama ili na stranice drugih portala, ne primjenjuju se Uvjeti korištenja web stranice virginiawhite.eu niti odredbe ovih Pravila zaštite privatnosti.

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

6. Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

7. Statistika poslužitelja 

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu virginiawhite.eu. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice virginiawhite.eu.

8. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranici virginiawhite.eu te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice virginiawhite.eu budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici virginiawhite.eu strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies
Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici virginiawhite.eu.

Što su cookiji? Cookiji predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga pojedina stranica web stranice virginiawhite.eu koju posjećujete šalje vašem pregledniku.

Svrha cookija. Kada pristupite pojedinoj stranici virginiawhite.eu, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama virginiawhite.eu). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na virginiawhite.eu potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja virginiawhite.eu. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice virginiawhite.eu.

Web stranica virginiawhite.eu prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće marketinške kampanje i objavu sadržaja primjereno vašim interesima, koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting kojim se prikupljaju podaci o spolu, dobi i interesima korisnika.

Zabrana cookija. Ovlašteni ste zabraniti primanje cookija s web stranice virginiawhite.eu tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Promjene i prestanak Pravila zaštite privatnosti na web stranici virginiawhite.eu
Virginia White pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web stranice te Pravila zaštite privatnosti na web stranici virginiawhite.eu u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Pravila zaštite privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Virginie White. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web stranice.